Du har inga produkter i din varukorg.

Om PGM

PGM levererar Produktmedia

PGM startade 1988 och är ett av Sveriges ledande företag inom profil- och reklamprodukter med över tjugofem
års erfarenhet. PGM är dessutom ett av få företag inom profilbranschen som har ett eget inköpsbolag i Kina. 
Det gör att vi kan erbjuda bättre priser, kortare ledtider och framförallt större möjlighet till specialbeställningar.

Vi har även ett gott samarbete sedan några år tillbaka med textilfabriker i Indien som tillverkar produkter som
både är ekologiska och Fairttrade-certifierade. Vi försöker alltid erbjuda en miljövänlig och rättvis produkt. 

Vi har idag kontor i både Stockholm och Göteborg. Göteborgskontoret öppnades i augusti 2014 för att täcka 
upp alla befintliga och nya kunder i södra Sverige. Vårt tankesättet är att utgå från kundens behov och erbjuda 
den bästa lösningen av produktmedia.

PGM har haft förmånen att arbeta och lära känna många stora företag med starka varumärken. Vi har även 
arbetat med många små företag som stärkt sina varumärken där vår stora kunskap och erfarenhet inom 
produktmedia varit till stor belåtenhet. Hos PGM finner du ett sortiment utan begränsningar, ett fullsortimentsföretag 
med egen produktutveckling, design- och fotostudio. Tillsammans med vår designavdelning och dotterbolaget 
i Kina tar vi fram skisser och förslag för att komma fram till vilken produkt som passar kundens behov.

Vi levererar allt ifrån affärer med stora volymer till mindre specialproducerade serier. 

PGM är medlem i SBPR – Svensk Branschförening för Profil- och Reklamprodukter. SBPR står för en rad 
kvalitetsprinciper och föreningen verkar för stark insikt och ökad kompetens i profileringsfrågor.

PGM innehar även kollektivavtal och arbetar även med underleverantörer som är anslutna.